WP kirjaimet kirjoittettuna hiekkaan.

WordPress, tema, sidbyggare och tilläggsprogram

WordPress (WP) är världens populäraste publiceringsverktyg som man också kallar för CMS (Content Management System). Om en nätsida skulle byggas som ett hus, skulle WordPressen vara grunden, alltså plattformen. Webhotellet skulle vara alla rör och elkablar som grävts till husgrunden så att du kan koppla upp din hemsida med resten av världen. Men vad betyder tema (theme), sidbyggare (page builder) och tilläggsprogram (plugins)

Tema och sidbyggare (Page Builder)

Följande skede i husbygget är ytter ytterväggar, alltså val av tema, som gör att byggnaden blir ett kontor, en fabrik eller en butik. Husets rum byggs med en sidbyggare (Page Builder) som gör att innehållssidorna får innehåll och funktioner. FPW bygger hemsidor med det senaste från WordPress, d.v.s. Gutenberg Blocks. Andra liknande program är t.ex. Elementor och Divi. Divi är ett tema som innehåller en Page builder.
Blocks är den nya generationens sidbyggare som dessutom gör nätsidan snabb, eftersom den minimerar kod och CSS!

Tilläggsprogram (Plugins)

För inredningen av rummen eller sidorna på hemsidan kan det finnas behov av hjälpprogram ifall önskad funktion inte finns som standard i temat eller Page builder-programmet. Då behöver man tilläggsprogram eller så kallade Plugins. Det kan vara t.ex. kalenderfunktion, brandmur, betalvägg eller att översätta hemsida till andra språk.

Behöver du konsultation, ta kontakt!

Annat läsbart