SAFETY-sigilletikett

Sigilletikett – ett enkelt sätt att försegla

Sigilletiketterna skyddar apparater, prover, laboratorieprover, försändelser och egendom. SAFETY-sigilletiketten erbjuder ett enkelt men pålitligt sätt att övervaka varornas orördhet. Sigilletiketten är omöjlig att limma igen utan att det avslöjas. Triangelmönstret syns om man avlägsnar etiketten. Etikettens yta blir genomskinlig och mönstret förblir synligt. Sigilletiketten fäster bra på olika ytmaterial. Etiketten tål köld och värme samt går att skriva på med penna.

SAFETY-sigilletiketten skräddarsys enligt dina behov i alla storlekar och med olika tryck, som t.ex. logo, text, löpande numrering och/eller EAN-kod. Etiketter kan beställas också utan tryck. SAFETY-sigilletikettens pris påverkas av storlek, beställd mängd, antal etiketter per rulle, möjliga tryck samt andra produktionstekniska detaljer.

Lagerstorlekar, exempel:

  • 45×12 mm, 200 etiketter/rulle
  • 150×16 mm, 200 etiketter/rulle

Försegling av laboratorieprov:

FPW har länge samarbetat med Mekalasi Oy. Tillsammans har vi utvecklat olika sigill-lösningar som t.ex. är anpassade för hälsovården.